เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลรายชื่อนักเรียน ปี2556
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบ ๒
เอกสาร ร.ร.รางวัลพระราชทาน
แบบสำรวจความคิดเห็น
กลุ่มสาระฯใดที่นักเรียนชอบเรียนมากที่สุด
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพละศึกษา
ศิลป
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
ดูผลโหวด
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/09/2012
ปรับปรุง 10/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 142276
Page Views 286706
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายเชวง สุขเล็ก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายทวีป บุญญานุวัตร
ครู คศ.3

นายวีระพงษ์ พาหุสกุล
ครู คศ.2

นายวินัย เอี่ยมระยับ
ครู คศ.3

นายพีระชัย พิพิธภัณฑ์
ครู คศ.2

นางวิไลวรรณ ทิพยโสธร
ครู คศ.2

นายทวีศักดิ์ คงฤทธิ์
ครู คศ.2

นายโสภณ อินทร์ภักดี
ครู คศ.2

นางอัจฉรา บุญจันทร์
ครู คศ.3

นางสาวจิรพรรณ เวชรังษี
ครู คศ.2

นางสาวนิศาชล สูบผอม
ครู คศ.1

นางณาตยา มโนทัศน์
ครู คศ.2

นายทวี อินถิติ
ครู คศ.3
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
100 หมู่ 7 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง โทร.074 840452 แฟ๊กช์ 074 840452 ต่อ 102
seree senkeat webmaster ( pattalungpittayakom@gmail.com )